DARĀMĀS KĀRTAS DIVDABIS AR -dams

Darāmās kārtas divdabim ar -dams ir dzimtes formas un abu skaitļu nominatīva locījums. Divdabi veido no nenoteiksmes celma pievienojot -dam- un atbilstošo galotni. Darbības vārdiem, kuru pagātnes saknes beigu līdzskanis ir -t, -z vai d, divdabja izskaņas priekšā t vai d mijas par z.

Dzimte  vienskaitlis  Daudzskaitlis  Atgriezeniskais 
vīr. dz.  -dams  -dami  -damies 
siev. dz. -dama  -damas  -damās 

Piemērs

Dzimte  Vienskaitlis Daudzskaitlis  Atgriezeniskais
vīr. dz.  mez-dams  mez-dami  mez-damies 
siev. dz.  mez-dama  mez-damas  mez-damās Atpakaļ uz divdabju lapu