DARĀMĀS KĀRTAS DIVDABIS AR -ot

Nelokāmo darāmās kārtas divdabi ar -ot veido gan no tranzitīviem, gan intranzitīviem darbības vārdiem. Tiešajiem darbības vārdiem divdabi veido no tagadnes celma ar piedēkli -ot, atgriezeniskajiem darbības vārdiem - ar izskaņu -oties.Atpakaļ uz divdabju lapu