A

administrācija 
adrese   
aģents   
aizdevums   
aiziešana   
akreditīvs   
akts   
alga   
amats   
amatsavienotājs   
amortizācija   
anotācija   
apgabals   
apgāde   
apgrozība   
apgrozījums   
apgūšana   
apkalpošana, apkalpe   
apkope   
apliecinājums   
apmaiņa  akb
aprēķināšana   
aprēķins   
aprīkojums   
aprūpe   
apsardze   
apstākļi   
apvienība   
apzīmējums   
arods   
asignējums   
atalgojums   
atbildība   
atestācija   
atestāts   
atjaunošana   
atlaide   
atlīdzināšana   
atlikums   
atņemšana   
ātršuvējs   
atsavināšana   
atskaitījums   
atteikums   
atvaļinājums   
atvieglojums   
atzīme   
atzīmēšana   
atzinums   
augstākminētais   
autobiogrāfija   
avots