I

iedarbība   
ieinteresētība   
iemaksa   
iemaksājums   
iemesls   
ienākums   
ieņēmums   
ieraksts   
ierīce   
ierobežojums   
iesaiņojums   
iesniegšana   
iesniegums   
iespēja   
iestrāde   
ieteikšana   
ieturējums   
ieviešana   
ilgums   
instrukcija   
instruktāža   
intervāls   
inventarizācija   
inventarizēšana   
izcenojums   
izdevums   
izdevumi   
izejviela   
izgudrojums   
izlaide   
izmaksa   
izmaksas   
izmaksāšana   
izmantošana   
izmērs   
iznomāšana   
izpilde   
izpildītājs   
izraksts   
izsaimniekošana   
izsniegšana   
izstrādājums   
izstrāde   
izstrādne   
izšķērdēšana   
iztrūkums   
izvietojums   
izziņa