R

rādījums   
rādītājs   
raksts   
ražojums   
ražošana   
ražotne   
reģistrēšana   
rekvizīts
rēķins   
remonts   
resursi   
revīzija   
rezerve   
rezultāts   
rīkojums