Z

zaudējumi   
zinātne   
ziņas   
ziņojums   
ziņotājs