D


  daba 

  nature 

  dabisks 

  natural 

  dabūt 

  to get 

  dakšiņa 

  fork 

  daļa 

  part 

  daļēji 

  partly 

  daļējs 

  partial 

  darbība 

  activity; action 

  darbnīca 

  workshop 

  darboties 

  to act 

  darbs 

  work; labour 

  darīt 

  to do; to make 

  daudz 

  many; much 

  daudzums 

  amount; quantity; number 

  dažāds 

  different; various 

  dažas ( vsk. daža ) 

  some 

  daži ( vsk. dažs ) 

  some 

  dažreiz 

  sometimes 

  dažs 

  some 

  dārgs 

  expensive; dear 

  dārzs 

  garden 

  dāvana 

  present 

  debess 

  sky; heaven 

  decembris 

  Desember 

  degt 

  to burn 

  deguns 

  nose 

  deja 

  dance 

  derīgs 

  useful 

  desa 

  sausage 

  desmit 

  ten 

  deviņi 

  nine 

  dēls 

  son 

  dēļ 

  for 

  diemžēl 

  unfortunately 

  diena 

  day 

  dienvidi 

  South 

  Dievs 

  God 

  diezgan 

  enough; quite; sufficient 

  divdesmit 

  twenty 

  divi 

  two 

  divpadsmit 

  twelve 

  doma 

  thought; idea; opinion; view 

  domāt 

  to think; to mean 

  dot 

  to give 

  doties 

  to set off for 

  draudzene 

  girl - friend 

  draugs 

  friend 

  drēbes 

  clothes 

  drēbnieks 

  tailor 

  drīkstēt 

  to dare; to be allowed to 

  drīz 

  soon 

  drošs 

  safe; brave; bold; unafraid; certain 

  dumjš 

  stupid 

  durvis 

  door 

  dūmi 

  smoke 

  dzeja 

  poetry 

  dzejnieks 

  poet 

  dzeltens 

  yellow 

  dzelzceļš 

  railway 

  dzelzs 

  iron 

  dzert 

  to drink 

  dziedāt 

  to sing 

  dziesma 

  song 

  dziļš 

  deep 

  dziļums 

  depth 

  dzimt 

  to be born 

  dzimtene 

  native country; motherland; native land 

  dzirdēt 

  to hear 

  dzīt 

  to drive; to chase 

  dzīve 

  life; course of life 

  dzīvība 

  life; biological existence 

  dzīvoklis 

  flat; apartment 

  dzīvot 

  to live 

  dzīvs 

  living; alive