Ī


  īpaši

  especially

  īpašs

  special; particularr

  īpašība

  quality; trait

  īpatnējs

  peculiar

  īss

  short

  īsti

  quite; really

  īsts

  real; true; authentic; genuine