Cimdi un zeķesEs adīju raibus cimdus,
Pie bērziņa stāvēdama;
Cik lapiņas bērziņā,
Tik raibumu cimdiņā.

Ganīdama cimdus adu,
Pupu malā sēdēdama:
Zirņu ziedu, pupu ziedu
Raibus cimdus noadīju.

Es aizdedzu garu skalu,
Man jāada garas zeķes;
Drīz izdega garais skals,
Drīz zeķīti noadīju.

Šūdin` kurpes, tautu dēls,
Pa manai kājiņai;
Es cimdiņus izadīšu
Pa tavai rociņai.

Še, pādīte, raibi cimdi,
Ieliec pūra dibenā;
Ieliec pūra dibenā,
Mācies citus noadīt.

Es savai pādītei
Baltas zeķes noadīju;
Baltas zeķes noadīju,
Melnus šuvu zābaciņus.

Vai bij tava līgaviņa
Cūkas vien ganījusi:
Vai adīja cimdus, zeķes,
Cūkactiņas, pāradiņi.Tautas dziesmu izlase