CūkasCūka cepa plācenīti,
Sakās iet ciemiņā.
Kas tā tāda viešņa bija
Ar tik garu deguntiņu?

Cūciņa ceļu tek,
Sivēntiņi ceļa malu,
Austiņas kustina,
Kājiņas čabina.

Lai pušķoja, ko pušķoja,
Cūku kūtis jāpušķo:
Citu gadu šādu laiku
Sivēntiņu vajadzēs.

Dievs dod mūsu saimniecei
Pulku mazu sivēniņu:
Citu melnu, citu baltu,
Citu tādu svībelētu.

Cūka peld pār Daugavu,
Naudas kule mugurā.
Kad tā cūka pārpeldēs,
Tad būs nauda Vidzemē.

Ozolīti, zemzarīti,
Kam tu augi lejīnā?
Cūkas tavas saknes raka,
Zaļas zāles meklēdamas;
Pāri tevi bites skrēja,
Garām jāja dravinieki.

Čudi, rudi, Miķelīti,
Vakar kāvu sivēntiņu;
Paldies saku Miķeļam
Par to labu šņukuriņu.

Skauģam acis pušu plīsa,
Caur krūmiem raugoties:
Manam tēvam tādas bites
Kā pērnie sivēniņ'.Tautas dziesmu izlase