Dunduri
SirseņiBite, bite, mērga, mērga
Ar dunduru strīdējās;
Dunduram zaļi svārki,
Bitei vaska vilnānīte.

Pasasēdi bites meita,
Ozoliņa zariņā,
Iekam sila sirsenits
Brūnus svārkus šūdinaja.

Pazasēdi, bites meita,
Ozoliņa zariņā,
Iekam sila sirsenīts
Sev svārciņus šūdināj'.

Ko, bitite, tu dziedāji,
Tev bij maza dvēselite;
Lai dziedaja dunduritis,
Tas māceja trīcināt.
Tas māceja trīcināt
Pa ozola pazarēm.Tautas dziesmu izlase