EzisNāciet, ļaudis, skatīties,
Kādi ērmi tīrumā:
Ezis kurmi dancināja,
Siksniņā turēdams.

Ezīšam,ezīšam
Adatiņu kažociņš;
Vēl pirkstiņu nepiedūru,
Jau vēlās kamolā.

Cipu, capu vāverīte
Ar ezīti riņķi grieza.
Kamēr ezis riņķi grieza,
Vāver' koka galiņā.

Seskis līda līdmiņu,
Irbe lasa žagariņus
Māk ezītis pukšķināt,
Arkla virves raisīdams.

Ezīšam, ezīšam,
Ežam bērni nosaluši;
Sametam pa grašam,
Nopirksim ezēniņus.Tautas dziesmu izlase