Kaķītis- Ko, runcīti, tu domāji,
Uz akmeņa sēdēdams?
- Es domāju Rīgā braukt,
Peles kraut vezumā.

Runci, runci, vāri putru,
Pārnāks tavi darbinieki.
Nebūs putra izvārīta,
Sukās tavu muguriņu.

Incīti, kaķīti,
Aunies kājiņas!
Rītu būs salniņa,
Brauksim mežā.

Nevienam tā nerīb
Kā kaķim dancojot:
Zīda zeķes, samta kurpes,
Griķu salmu cepurīte.

Nu kaķītis Rīgā brauca
Brūnu svārku šūdināt,
Nu bij vaļa pelītēm
Astes griezt gredzenā.Tautas dziesmu izlase