MalējiKuliet rijas, kūlējiņi,
Maliet māļa, malējiņi!
Nokūluši, samaluši
Pieceliet māmuliņu,
Pieceliet māmuliņu,
Brokastiņa devējiņu.

Man, bitīt, man, bitīt,
Sav' meitiņ, malējiņ':
Man bij vaska dzirnaviņas,
Ābeļkoka maltuvīte.

Es to savu rīta māli
Ar dziesmām sadziedāju,
Lai nesaka citi ļaudis,-
Darba dēļ noskumusi.

Malējiņa tā meitiņa,
Apputējis vainadziņš;
Dravenieka tas dēliņš,
Vaska cimdi rociņā.

Seši rīti nedēļā,
Visus sešus malti gāju,
Pirmo rītu maizi malu,
Otro rītu - iesaliņu;
Trešajā rītiņā
Brāļam malu ceļa maizi;
Ceturtā rītiņā
Putraimiņus trinkšķināju;
Piektajā rītiņā
Plācenīti gruzdināju;
Sestajā rītiņā
Zirgiem malu uzmatiņu.

Vāverīte malti gāja,
Sesku sūta druviņā;
Samalusi, izcepusi,
Panāk sesku celiņā.

Man bij vaska dzirnaviņas
Pie vārtiem ozolā;
Kad aizgāju, tad dabūju
Bites meitu malējiņu.

Bij man vaska dzirnaviņas
Ozoliņa galdiņiem;
Atved man, māmuliņa,
Bites meitu malejiņu.

Bitit' saka malejiņu,
I es biju malejiņa,
Es apmalu dzirnaviņas
Kā to vasku riteniti.

Uz kalniņa ozoliņš,
Uz ozola dzirnaviņas;
Tev, bitit, viegli spārni,
Palīdz māli ritināt.Tautas dziesmu izlase