MāsiņasKā skudrītes siliņā,
Lielu pūzni savilkušas,
Tā māsiņas pulciņā
Lielu darbu padarīja.

Zied ābele pret ābeli,
Katra kalna galiņā;
Dzied māsiņa pret māsiņu,
Katra tautu sētiņā.

Nāc, māsiņa, ciemoties
Metenīša vakarai:
Būs pupiņas, būs zirnīši,
Būs cūciņas šņukurītis.

Visu gadu naudu krāju
Metenīša vakaram:
Es māsiņas vizināšu
Metenīša vakarāi.

Es māsiņu vizināju
Meteņdienas vakarā,
Lai aug mani gari lini
Ar ziliem ziediņiem.

Palīdzat jūs, māsiņas,
Lūku plēst, dzeiņu vīt:
Man bitītes ielīdušas
Greizajā ozolā

Bitīt' šuva atšūdama,
Līkumiņus locīdama;
Mēs, māsiņas, mātes meitas,
Šādu darbu nemākam.

Nāc, māsiņa, nāc, māsiņa,
Ievedīšu puķītēs:
Viens kociņš, trīs zariņi,
Deviņiem ziediņiem.

Bitīt' šurpu, bitīt' turpu,
Bitīt' šūnu šuvējiņa;
Mēs, māsiņas, lielas meitas,
Tāda darba nemākam.

Kur tu iesi, bāleliņ,
Baltas kājas audamies?
-Iešu, māsiņ, pār Daugavu
Zeltozolu darināt.

Paga, paga, tautu meita,
Pasacīšu bāliņam:
Kam tu savas kājas āvi
Zem dravēta ozoliņ'.

Tec', māsiņa, teciņiem,
Tec', pasaki bāliņam:
Vējš nolauza ozoliņu
Ar visām bitītēm.

Bite mana māsa bija,
Ābolajā kājas āva;
Nepazina sēdejuma,
Ne sliedites pakaļā.

Bitīt, tavu čaklumiņu,
Ziedainām kājiņām;
Mācies, meita, no bitītes
Čakli pūru piedarīt.

Ravējiet, ravētājas,
Nerauniet dāboliņa:
Vakar bite piesacīja,
Druvas malu staigājot.

Ko, māsiņa, tu raudāji,
Celmiņā tupēdama?
-Kā, bāliņ, neraudāšu,
Krauklīts bites izknābājis.

Bite, bite māsa mana
Par Daugavu nogājuse
Nava vaļas bāliņiem
Par Daugavu dūrus diet.

Nākat, meitas, skatīties,
Kādu koku Venta nes:
Venta nes ozoliņu
Ar visām bitītēm.
Jo bitīte zemu skrej,
Jo māsiņa žēli raud.Tautas dziesmu izlase