MedusMan bij medus, man bij vaskis,
Man bij vaska ritentiņš;
Pārdev' medu, pārdev vasku,
Nopirk' caunu cepurīt'.

Tec, bitīte, tecēdama,
Atpakaļ neskaties:
Tur ļautiņi medu ēda,
Kāri pirkstus laizīdami.

Bitīt' nesa medutiņu
Ar ozola kanniņām;
Nes, bitīt, dod man ari
Jel uz spārnu galiņiem.

Mana jauna vedekliņa
Grib ar medu mieloties;
Ķēru sietu, ķēru podu,
Teku bišu dārziņā.

Sarkanais āboliņ,
Kādēļ šogad vēlu ziedi?
Nebūs medus bitītēm,
Ne vainaga galviņā.

Es uzlīdu ozolā,
Bite koda rociņā;
Jo tā bite sīvi koda,
Jo es saldu medu ēdu.

Lai precēšos, kad precēšos,
Bitenieku vīru ņemšu:
Kas kaitēja biteniecei
Ik dieniņas medu ēst.

Manam tēvam tādas bites
Kā pērnie telēniņi:
Ar vindiņu medu vilka
Resnajā ozolā.

Ej, sliņķīti, tu pie bites,
Mācies bites tikumiņu:
Ne tai kungu, ne vagaru,
Saldu medu savācot.

Bitīt' maza, bitīt' liela,
Nes man saldu medutiņu,
Tad es tevi godināšu,
Kalniņāi sēdēdama.

Medutiņ, medutiņ,
Kur tu biji dabūjams?
Kuplas liepas iedobā,
Tur bitītes ievākušas.

Bitīt' savu meitu deva
Pār deviņi ezeriņi;
Trīs gadiņi medu cēla
Deviņām laiviņām.

Ej, bitit, tu pie Dieva,
Atdod tavu saldumiņu;
Atdod savu medutiņu,
Es kārites tev atdošu.

Bērtis gāja bišu kāpt,
Pērle [?] nesa vāceliti,
Sīki mazi eņģelīši
Līdzi tek medus ēst.

Dravinieka meitu ņēmu,
Salda medus gribēdams:
Dravinieka meitiņai
Vaska cimdi rociņā.

Kas man kait nedzīvot,
Dravinieka līgavai:
Medu ēdu, medu dzēru,
Vaskiem šūts vainadziņš.

Citi puiši izdējuši
Pa simtam ozoliņu,
Es izdēju vīksnas celmu,
Medu krāvu vezumā.

Griķīts auga smilktenē,
Papardīšu mežmalē;
Griķim bija saldi ziedi,
Bitītēm medus salds.

Platas vīzes apāvos,
Silā gāju doru dēt.
Sak' lācītis lūkodams:
Edz, kur bišu dējējiņš!
Būs man medus, būs man medus
Uz nākošu rudentiņu.

Jānīšam tādas bites
Kā pērnie sivēniņi:
Ar cirvīti medu cirta
No resnā ozoliņa.

Zinu, zinu, bet neteikšu,
Kas liepiņas viducī:
Bitīt' taisa saldu medu
Mazajam bērniņam.

Pļāvējiņi, bāleliņi,
Kam jūs pļaujat āboliņu:
Āboliņam zieda laiks,
Bitītēm medus laiks.

Es aizgāju uz kalēju,
Nokalos ķirvelīt';
Nocirt' zaļu ozoliņ'
Ar visām bitītēm.
Man bij medus, man bij vaska,
Man bija vaska ritentiņš,
Pārdev' vaska ritentiņ',
Nopirk' cauņu cepurīt'.

Lācis kāpa ozolā,
Bites koda kājiņā:
Ak mīļais melnkājī
Neej manu medu zagt.Tautas dziesmu izlase