PelīteVelc, pelīte, saldu miegu
Mazajam bērniņam!
Atvilkusi, atnesusi,
Liec šūpuļa pagalvī!

Pele čīkst, rati raud,
Pelei rati saplīsuši.
Pelei rati saplīsuši,
Bērniem miegu vadājot.Tautas dziesmu izlase