PīlePīle dzina savus bērnus
Agri maizi nopelnīt.
Citi putni, tie nedzina,
Tie baroja ligzdiņā.

Ai, ļautiņi, ko darīšu,
Man astoņi pīlēniņi.
Nāk ziemiņa, ledutiņš -
Kur pīlītes mazgāsies?Tautas dziesmu izlase