Raganas un velniCērt, cērt duremu zobina krustu -
Cērt vellu, cērt skauģu,
Cērt raganas,
Cērt laimi iekšā, nelaimi ārā.

Skrien, bitite, kur skriedama,
Skrien manā sētiņā,
Mana sēta dzelžu kalta,
Tur ragana neieskrēja.Tautas dziesmu izlase