RudensRudu, rudu, rudenīti,
Tavi svārki noplukuši;
Kā nebūtu noplukuši:
Aru, pļāvu, riju kūlu.

Rudentiņ, bagāts vīrs,
Daudz tu mums dāvināji:
Pilnas klētis labībiņas,
Pilnas ķešas sudrabiņa.

Kas rudini godināja,
Kas to dižu dižināja?
Rudzu klētes, miežu klētes,
Braši, bēri kumelīni.

Rudens nāca, lapas bira,
Saule gāja raudādama;
Smagi šņāca egļu meži,
Pilni saules asariņu.

Bite medu aizdevusi
Pār deviņi ezeriņi;
Ik rudeni medu dzina
Deviņām laiviņām.

Bitītei, meitiņai,
Tām divām rudens nāk:
Meitiņ' nesa miltu vāku,
Bitīt' vasku ritenīt'.Tautas dziesmu izlase