SunsAdiet, meitas, ko adiet,
Sunim zeķes noadiet!
Sunim kājas nosalušas,
Apkārt sētu staigājot.

Tprunda, tprunda, jandālīt,
Suns pie putras kambarī!
Lai tā putra, kur tā putra,
Kur tie piena kunkulīši!

Iesim, meitas, skatities,
Ko tie Ventas suņi rēja.
Dravinieka duj' dēliņi
Jāj gar Ventu raudadami:
Venta nesa ozoliņu
Ar visām bititēm.Tautas dziesmu izlase