PavasarisPavasari, pavasari,
Ko tu man atnesīsi?
Atnesīšu siltu laiku,
Baltu rožu vainadziņu.

Pavasar, pavasar
Izdzen gani tīrumā.
Gani stāv kalniņā,
Lopi mauj lejiņā.

Projām gāja zili ledi,
Nu būs zelta vasariņa;
Būs ievām balti ziedi,
Būs kokiem zaļas lapas.

Pavasari ievas zieda
Pa visiem krūmiņiem;
Jāņu nakti gunis dega
Pa visām sētiņām.

Kas, bērziņi, tev apsedza
Tādu zaļu villainīti?
Man apsedza silta saule,
Pavasara lietutiņš.

Pavasara vakarā
Uz zaļā pakalniņa
Pirmo reizi dziedāt gāju,
Savu balsi vēdināt.

Kas, bērziņi, tev' audzēja,
Tādu kuplu darināja?
- Man' audzēja zelta saule,
Pavasara lietutiņš.

Kad atnāks pavasars
Ar saviem jaukumiem,
Tad ganiņi gavilēs
Par pļavām, ataugām.

Dietu, dietu, saimeniece,
Mārtenīša vakarā,
Lai telītes dietu gāja
Pavasara rītiņā.Tautas dziesmu izlase