TīrumiTikt man tika tīrumā,
Tīk mežiņa maliņā
Tīri rudzi tīrumā
Bitīt' meža maliņā.

Bite gāja dziedādama
Pār kaimiņu tīrumiem:
Kaimiņam slinki puiši,
Negribēja dori kalt.

Sanēdama bite skrēja
Sava kunga tīrumos,
Dziedādama ielaidās
Cita kunga daļiņā.

Iedēstiju ozoliņu
Sērpiliešu tīrumā;
Jums pieder tīrumiņš,
Man pieder ozoliņš.

Lai nāk pati saimenīca
Juma ņemti tīrumā;
Ja nenāca saimenīca,
Lai līgo tīrumā.Tautas dziesmu izlase