Vasara



Nāc nākdama, vasariņa,
Visi bērni tevi gaida;
Jau ziemiņa kājas āva,
Uz akmeņa tupēdama.

Teciet, bērni, lūkoties,
Vasariņa ziemu kāva;
Ziemai vārtus aizveriet,
Vasarai atveriet.

Kur, bitīte, tu gulēji
Šo garo vasariņu?
-Dziļa purva maliņā,
Zaļozola galiņā.

Pušķojam Jāņu māti
Ar zaļāmi zālītēmi,
Lai pušķoja vasariņa
Ar rudziem, ar miežiem.

Lai vasara, kam vasara,
Jānīšam, tam vasara:
Tam sadila dzelzu vāģi,
Vasariņu vizinot.

Bišu tēvs priecājās,
Šogad laba vasariņa,
Šogad laba vasariņa,
Medutiņa nepietrūka.

Putniņš sēd zariņā,
Zara kanna rociņā.
Šogad laba vasariņa
Par visām vasarām.

Kas, bērziņi, tev apsedza
Tādu zaļu villainīti?
- Vasariņa atnākdama
Atnes zaļu villainīti.

Ko darām, pieci brāļi,
Šādu garu vasariņu:
Uzcērtam dēļu klēti,
Pieberam miežu, rudzu.

Kur, Jumīti, tu gulēji
Šo garaju vasariņu?
- Tīrumiņa vidiņā,
Zem pelēka akmentiņa.

Kas kaitēja man dzīvot
Diža meža maliņā:
Atnāks silta vasariņa,
Būs man daudz darbinieku.

Mārtiņam vīzes pinu
I aukliņas darināju:
Mārtiņš manas govis gana
Visu garu vasariņu.

Dūci, dūci bitenite,
Šūniņāsi guledama,
Salti pūta ziemas vēji,
Tālu bēga vasariņa.



Tautas dziesmu izlase