VāvereVāverīte, vāverīte,
Kāds tai daiļš augumiņš:
Kupla aste, garas ausis,
Mazs, apaļš deguntiņš.

Vakars nāca, vāverīte.
Steidzies egles galiņā:
Gara būs šī naksniņa,
Zem eglītes pārgulēt.

Rītiņš ausa, vāverīte,
Steidzies meža biezumāi
Gara bija šī dieniņa,
Meža malā pavadot.

Skopa, skopa vāverīte,
Savas māsas nemieloja:
Pūriņā sapelēja
Aizpērnie kodoliņi.

Vāverīte danci veda
Zem kuplā kadiķīša;
Kā tai bija nedancot,
Pūrā riekstu kodoliņi.

Čabu, čabu vāverīte
Ar meitām kambarī;
Jauni puiši aiz durvīm
Zābaciņus klabināja.

Vāverīte gudra sieva,
Gudri bērnus audzināja:
Pati guļ siliņā,
Bērni sila maliņā.

Vāverīte gudra sieva,
Gudri bērnus audzināja:
Starp priedīti, starp eglīti,
Lai caunīte neredzēja.

Gudra bija vāverīte,
Gudri bērnus audzināja:
Pate brida lielu rasu,
Bērnus laipu laipināja.

Vāverīte malti gāja,
Sesku sūta druviņā;
Samalusi, izcepusi
Panāk sesku celiņā.

Vaļa mana, liela vaļa,
Ko ar vaļu nedarīt:
Izlej' vaska kamaniņas,
Iejūdz' sila vāverīti.

Es aizjūdzu vāverīti
Zaļa vara kamanās,
Aizgrožoju zelta grožu,
Lai neskrej eglājā.

Ej gulēti, vāverīte,
Vakarēju ēdumiņu!
Zīles meita pametusi
Pagrabiņa atslēdziņu.

Ej gulēt, vāverīte,
Nosnaudies vakarā!
Rītā, agri cēlusies,
Noskrej lielu gabaliņu!

Vāverīte danci veda
Zem kuplā kadiķīša.
Kā tai bija nedancot,
Pūrā riekstu kodoliņi.

Nevienam tāda dzīve
Kā tai meža vāverei:
Ir tai sēnes, ir tai rieksti,
Ir tai brūns kamzoliņš.

Vāverīte, kuplastīte,
No zariņa zariņā.
Jo zariņi šūpojās,
Jo astīte svārstījās.

Vāverīte, kuplastīte,
Jaunus puišus kaitināja:
Lec priedē, lec eglē,
Lec kuplā ozolā.

Ak tu, sila vāverīte,
Kam traucēji kumeliņu:
Man izgaisa ūdra josta,
Skaista cauņu cepurīte.

Ai, tīču, tīču,
Vāverīte,
Tu sila vidū,
Es sila malā,
Es tevi no sila
Izlecināšu.

Ai caunīt, vāverīt,
Dod man tavu kažociņ':
Es bij dores dējējiņš,
Naktī guļu siliņā.

Caune silu pārdevus
Vāverīte nopirkusi;
Ir šodien caunes bērni
Ar vāveri ienaidā.

To jums saku, bekotāji,
Rītos ilgi neguļat!
Vāverīte agri ceļas,
Tā tās bekas nolauzīs.

Vāverīte, kuplastīte,
Kas tev kāra šūpulīti?
- Priedes zari, egles zari,
Vēja māte šūpotāja.

Trīcēt trīc ozoliņš,
Kas ozolu trīcināja?
Sudrabota vāverīte
Timerēt timerēja.

Vāverei pieci pirksti,
Pieci zelta gredzentiņi:
Lec priedē, lec eglē,
Zeltu vien birdināja.

Maza, maza vāverīte,
Kas par lielu lēcējiņu!
Vai priedīte, vai eglīte,
Tai tik viens lēcieniņš.Tautas dziesmu izlase