Gailītis
VistiņaGailīts gāja ar vistiņu
Sev vietiņu meklēties.
Vista nesa paladziņu,
Gailīts vārtu atslēdziņu.

Tiku, taku, vist` ar gaili,
Kur mēs abi ķēpāsim?
Dziļa ziema, īsas kājas,
Nevar graudus palasīt...

Ēd, vistiņa, kviešu graudus,
Dēj oliņas Lieldienām:
Daudz bij man bālēlīnu,
Baltu olu ēdājīnu.

Agri, agri gaiļi dzied
Mana tēva sētiņā;
Vēl agrāk bāleliņi
Kulsta linus piedarbā.

Miķeļam gaili kāvu
Sarkanām kājiņām,
Lai redzēj' kumeliņu
Bez guntiņas pabarot.

Dzied', manu gailīti,
Pēdejo reizīti:
Šovakar Mārtiņam
Liks tevi katlā.

Cekulainu vistu kāvu
Mārtenīšu vakarā,
Lai aug manim raibas govis
Kā vistiņas cekuliņš.Tautas dziesmu izlase