ZiemaSasadzīra div' bagati
Ziemu ciest, nesasalt:
Bitit' koka namiņā,
Rudzits zemes gabalā.

Ko darīji, bāleliņ,
Visu dienu siliņā?
-Bitītēm namu daru,
Lai tās ziemu nesasala.

Dūci, dūci, bitenīte,
Šūniņās gulēdama:
Salti pūta ziemas vēji,
Tālu bēga vasariņa.

Krāj, bitīte, saldu medu,
Vēl siliem balti ziedi;
Nāks ziemiņa, nāks viesiņi,
Baudīs, nagus laizīdami.

Sniega māte, Sniega māte,
Purin' savas villainītes,
Lai nāk sniegi virs zemītes,
Lai bāliņi mežā brauc.

Šūn, bitite, ko šūdama,
Šūn man vaska kamaniņas,
Ka es varu ziemā braukt,
Atvest daiļu līgaviņu.

Skrej, bitite, kur skriedama,
Skrej pie manis ziemu mist,
Es tev došu laukmalā
Sav' praulaiņo ozoliņu.Tautas dziesmu izlase