1. A. 1653 B. A. Lerchis - Puškaitis, Džūkstē - Pienavā. LP. I, 34, 8.

2. A. 1653 A. Skolnieks J. Kļava Nīcā. K. Lielozola kr.