1. A. 1833. Vēra Rezgale Rīgā. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, II, 318, 2056.

2. A. 1833. E. Auniņa Jaunpilī, Vidzemē. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes. II, 362, 2199.