1. H. Skuliņa no 59 g. v. Augusta Kārkliņa Mēru pag.

2. V. Sargūna Daugavpils apr. Izvaltas pag. Teikas par Dievu, 93 123.

3. T. Ļionovičs Kapiņu pag.