l. Tarzieŗu Kārlis Druvienā. Etn. III, 1893, 144. LP, VlI, II, 48, 1, 2a.

2. R. Tabīne Kapiņu pag. Teikas par Dievu, 96, 127.