1. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, II, 86, 53.

2. Īda Sisene no A. Liepiņas Neretā.

3. Kārlis Skujiņa no J. Bērziņa Bilskas pag.

4. T. Ķenga Jelgavas apr. Auces muižā.

5. Sērons «Balt. Vēstn.» piel. 1894. nr. 74. LP, VII, I, 972, 4.