1. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, I, 186, 194.

2. P. V. Bērziņš Annēniešos. Zin. Kom. kr. LP, VI, 179, 1.

3. H. Skujiņa Bilskas pagastā.

4. H. Skujiņa Smiltenē.

5. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

6. J. A. Jansons Nogalē.

7. M. Dandenis Gatartā.

8. A. Vaskis Tukumā.