1. Latgale. G. J. Manteifels « Sitz. Ber. d. Rig. Alt. Ges. 1878, 62. Bienemann .Livl. Sagenbuch» 166, 206. LP, VII, II, 76, 11.

2. Balvi. Draugs «Myusu t. teikas un posokas» II, 6.

3. Eglūne. Skolnieks J. Valains Eglūnē.

4. Ēversmuiža. Viktors Tereška Ludzas Ēversmuižas pagastā. J. Rupjā kr.

5. Jersika. J. .J u š k ē v i č s, «R ī t s», 1934, 46.

6. B. Krustpils, 1. A. Paegle Krustpils pagastā. Latvju kultūras kr.

7. Krustpils, 2. A. Gari-Juone no 60 g. v. Putnu Broņislava Kokorevas pag.

8. Līksna. Ādams Dimants Līksnā. J. Rupjā kr.

9. Ludza. A. Gari-Juone no S. Matisona Domopolē.

10. Naujene. J. J u š k ē v i č s, «R ī t s», 1934, 46.

11. Polkorona. «L a t v i s», 1934, 3887.

12. Preiļi. J. J u š k ē v i č s, «R i t s», 1934, 46.

13. Višķi. B. Ostrovskis Ambeļmuižas skūlā. Zīdūnis, 1923, XIX.

14. Volkenberga. J. Danovskis Dagdas Zundēs. Latvju kultūras kr.