G. Zivis.

Salaka ar kisi peld uz deribam. 1.

Sams un ulis, 2 v.

Puika ar zivi. 1.

Lielā zivs. 3 v.