1.  A. 118. M. Starķis Lielvārdē. Ausekļa atl. raksti. LP, V, 61. AŠ, II, 42a.

2. A. 118. A. Lercbis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā LP, l. 162. AŠ, II, 42b. 0. Dahnhardt,

    "Natursagen" III, 42. 5,429.