1. P.Š. no sava tēva-tēva Raunā.

2. L. Čapa Rīgā, A. Bērzkalnes krājumā.

3. Alvīne Adamoviča Dundagā Jkr. II,IV,33.