1. J.Bankins "Šis un tas"II,1875,12.

2. P.Ozoliņš Krustpilī.