I. Pestītāja krusts no sērmūkšļa.
II. Sērmūkslis kā sargs no ļaunuma.
III. Sakars ar miežiem.
IV. Sērmūkslis laika zīlēšanā.
V. Sērmūkslis precību zīlēšanā.
VI. Sakars ar zemkopību.
VII. Sakars ar lopkopību.
VIII. Sakars ar zivīm.
IX. Sērmūkslis dziedēšanā.