Nacionālā Opera


1860.-1863.g.pēc Ludviga Bonšteta 1.reizi ceļ speciāli teātrim domātu celtni Rīgā. Tā ir vācu teātra (kas dibināts 1782.g. un kas līdz tam atradās R.Vāgnera ielā) ēka, kuras celtniecības darbus vada arh. Henrihs Šēls. Tiem laikiem tā ir plaša un moderna ēka pat Eiropas mērogā. Teātri cēla tikko novāktā Pankūku bastiona vietā, kur bija visnoturīgākie grunts apstākļi. 1882.gadā ugunsgrēka rezultātā ēka cieš lielus zaudējumus.


1885.-1887.g. ēka pēc arhitekta Reinholda Šmēlinga projekta tiek pārbūvēta, galvenokārt skarot interjeru, skatītāju zāles griestu apdarē izveidots dekoratīvs gleznojums, novietota centrālā lustra, arī ložas pie skatuves ir R.Šmēlinga projektētas, jo L.Bonštets atsacījās no ložas izveides. Vienlaikus ēkas cokolstāvā tika izveidota kafejnīca. Balkonu, ložu un skatuves apdares tēlnieciskos darbus veicis Rīgas tēlnieks Augusts Folcs (1851-1926). Glezniecības darbus veica R.Pētersona dekoratīvās glezniecības darbnīca Rīgā.


1885.-1887.g. ēkai piebūvē katlu māju kanāla malā, kur 1887.g. ierīko pirmo elektrostaciju Rīgā.

L.Bonštets projektē arī dārzu teātra priekšā, tagadējais Operas laukums izveidots 1930.g.

1919.g. ēkas apsīdas cieš ugunsgrēkā, neskarot interjeru. 1922.g. ēka tika atjaunota pēc arh.J.Gaiļa un būvinžiniera J.Čaules projekta. Atsevišķas nelielas pārbūves veiktas arī 1938.g.


Ēka celta kā būvstāvoša ar četrām ārējām fasādēm, apskatāma no visām pusēm. Eksterjers ieturēts klasicisma stilā. Fasādē novietotas skulptūru grupas, kas veltītas teātra tematikai. Operas nama interjerā parādās dažādu stilu iezīmes, gan renesanes, gan baroka, gan klasicisma, gan ampīra.

Nacionālās Operas atklāšanas svinības pēc rekonstrukcijas darbiem, kas ilga 5 gadus, notika 1995.g. 29.septembrī.

Viena no mākslinieciski pilnvērtīgākām telpām ir skatītāju zāle. Zāles ieapaļā forma un balkonu dalījums aizgūts no t.s. itāļu rangu (balkonu) tipa teātra. Skatītāju zāle paredzēta 1240 sēdvietām un 150 stāvvietām. Te rodam 3 balkonus vertikālā virzienā vienu aiz otra.

Zāles mākslinieciskajā noformējumā pielietots gleznots ornaments uz apmetuma 19.gs. ļoti plaši pielietotajā grizaija tehnikā.

Sienas augšdaļā horizontāli izkārtoti panno un medaljoni ar ciļņiem - Gētes, Šillera, Šekspīra, Vāgnera portreti.ailab

Latviešu kultūra

Izmantoti Pieminekļu dokumentācijas centra materiāli.
© Everitas Milčonokas teksts
© Unas Šneideres foto