Trīs brāļiViduslaiku Rīgas nomalē, kuru apdzīvoja amatnieki, pēc kuru nodarbošanās ielas ieguva savus nosaukumus, bijusi arī Maiznieku iela, kur šodien atrodam dažādos laikmetos celtas dzīvojamās ēkas. Mazajā Pils ielā cieši ar sānsienām piespiedušies cits pie cita 3 nami, varbūt tāpēc tie ieguvuši Trīs brāļu nosaukumu.


Vecākais no brāļiem (Nr.17) celts ap 1490.g. Tam ir kāpņveida zelmenis ar gotiskām nišām, portāla priekšā ir vertikāli novietoti soli ar akmens plāksnēm galos. Šīs plāksnes jeb piedurvju akmens stabi ir gandrīz vai vienīgais mājas rotājums. Šajā ēkā bija viena liela telpa ar augstiem koka griestiem, te ritēja gan darbs, gan tirdzniecība, gan sadzīve. Tā ir vienīgā telpa oriģinālā, kas saglabājusies no 15.gs.


Nr.19 - nams uzcelts 1646.g., izveidotais portāls ar uzrakstu: "Soli deo gloria!" pie ieejas - 1746.g. Ēkas fasādei holandiešu manierisma iezīmes (restaurēta pēc J.K.Broces 1785.g. zīmējuma). Atšķirībā no iepriekšējās ēkas virs halles atradās plaša zāle ar lieliem sīkrūšu logiem, dzīvojamās telpas izvietotas arī otrā stāvā pagalma pusē. Tātad cilvēkiem rūpēja ne tikai mājas lietderīgums, bet arī komforts.


Nr.21 - ēka savu tagadējo izskatu ieguvusi 17.gs.b. Celtnei ir barokāls liektas formas zelminis, katrā stāvā iekārtoti mazi dzīvokļi. Uzmanību piesaista maska virs ieejas, kas, pēc īpašnieku domām, var aizsargāt no ļauniem gariem.

Rekonstrukciju 1950.g. veica P.Saulītis un G.Jansons.

Tagad ēkās Nr.17 un Nr.19 ir iekārtots Latvijas Arhitektūras muzejs, M. Pils ielā 19 atrodasVALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJAailab

Latviešu kultūra

Izmantoti Pieminekļu dokumentācijas centra materiāli.
© Everitas Milčonokas teksts
© Unas Šneideres foto