Marijas-Magdalēnas baznīcaBlakus Jēkaba baznīcai atradās t.s. dziedošo jumpravu jeb cistertiešu sieviešu klosteris, no kura saglabājusies tikai 13.gs.b.-14.gs.s. celtā sieviešu klostera baznīca. Marijas-Magdalēnas klosteris pastāvējis no 1255.-1582.g. Te uzturējās neprecētas muižnieku un namnieku meitas un atraitnes. Marijas-Magdalēnas baznīca pēc klostera slēgšanas bija pamesta, to nopostīja zviedri, ieņemot Rīgu 1621.g.


1632.-1639.g. baznīca tika atjaunota un pārveidota par zviedru garnizona baznīcu. Pēc Rīgas iekļaušanas cariskās Krievijas sastāvā baznīcu pārdēvēja par Aleksandra pareizticīgo baznīcu. Tagadējo veidolu baznīca ir ieguvusi 1746.g, kad tai pēc arh. N.Vasiļjeva projekta piebūvēja torni un altāra daļu, fasādi un interjeru pārveidoja baroka formās. 1923.g baznīcu nodeva katoļu draudzei, un torņa smaile vēlreiz tika pārbūvēta 1929.g. (arh.A. Mēdlingers).ailab

Latviešu kultūra

© Everitas Milčonokas teksts
© Unas Šneideres foto