Reiterna namsRīgas pilsētas veidošanās sākumos kā vietējiem, tā svešzemju tirgotājiem bija vienādas tiesības. Pieaugot tranzītpreču apgrozībai, Rīgas tirgotāji centās vispirms sev nodrošināt starpnieka peļņu. Sākot ar 14.gs., Rīgas vācu tirgotāji pamazām izstūma latviešus, krievus un leišus no tirdzniecības. Tirdzniecība kļuva par vācu monopolu un nesa lielu peļņu.

17.gs. Rīgā dzīvoja 2 turīgi tirgoņi - Daneršteins un Reiterns. Reiterna nams ir skaistākais tirgotāju nams Rīgā, izcils baroka arhitektūras piemineklis.

Tirgotājs J.Reiterns ir ļoti bagāts vīrs, viņam pieder ne vien vairākas noliktavas Vecpilsētā, bet arī visa Kojusala. Jaunajai mājai jāatspoguļo tās īpašnieka turība, jāpiesaista rīdzinieku uzmanība. Jāatzīst, ka bija ar ko piesaistīt, jo pirmo reizi Rīgā celtne ar garenisko fasādi pret ielu, pirmo reizi mājai tik augsti griesti, pirmo reizi sīkrūtūtos logus nomaina viengabala stikla logi.Pieņemts uzskatīt, ka Reiterna namu projektējis Rīgas būvmeistars Ruperts Bindenšū. Nama fasādē izveidota monogramma un uzcelšanas gads -1685. Ieeju ietver skaists, akmenī cirsts portāls ar kolonnām. Tas ir Rīgas labākā akmeņkaļa A.Šmisela darbs.Te redzami fantastiski augi, eksotiskas ziedu un dzīvnieku rindas; kaut kas tāds nav bijis nevienai laicīgajai celtnei, tikai Pētera baznīcai. Interesanti, ka namīpašnieks ir vēlējies atstāt arī vizuālu piemiņu par sevi - nama fasādē redzam Reiterna un viņa sievas portetus, akmenī izcirstus.

Tiem laikiem tas ir ļoti ērts un plašs nams. 1.stāvā atrodas tirdzniecības telpas, 2.stāvu aizņem īpašnieka istabas, bet 3.stāvs, kas ir salīdzinoši zemāks par iepriekšējiem, paredzēts zeļļiem un bodes puišiem. Gandrīz 12 m augstajos bēniņos ierīkotas noliktavas.

Ēka piedzīvoja pārbūves ap 1890.g. (arhit. K.J.Felsko), 1893. un 1907.- 1909.g. 1958.g. tika restaurēta nama fasāde pēc arhitekta G.Zirņa projekta. Šajā ēkā bijuši gan komunālie dzīvokļi, gan mēģinājumu telpas, bet kopš 1985.g. te notika rekonstrukcijas un restaurācijas darbi, tagad tas ir Žurnālistu nams, te darbojas izstāžu zāles un kafejnīca.


ailab

Latviešu kultūra

© Everitas Milčonokas teksts
© Unas Šneideres foto