Berga bazārs.

Vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.   1888. - 1893. g.

../berg/a07.jpg ../R02/a83.jpg ../berg/a04.jpg

 
../berg/a02.jpg ../berg/a01.jpg

 

 

Rīgas kultūras pieminekļi