PATSKAŅU KVANTITĀTE (GARUMS UN ĪSUMS) DARBĪBAS VĀRDU KONJUGĀCIJĀS

Garie un īsie patskaņi latviešu valodā šķir vārdu leksiskās un gramatiskās nozīmes, piemēram, saka [sakka] un sāka [sāka], upe [uppe] un upē [upē]. Garo un īso patskaņu lietošana leksisko nozīmju šķiršanai nekādas grūtības nerada latviešu valodas pārstāvjiem nesagādā, tāpat nav grūtību garo un īso patskaņu lietošanā, lokot lietvārdus, īpašības vārdus, bet bieži gadās kļūdas lokot darbības vārdus.

pareizi                             nepareizi

[liekas]                            [liekās]

[ceļas]                             [ceļās]

[muostas]                        [muostās]

[gatavuojas]                    [gatavuojās]

[gadās]                            [gadas]

[samierinās ]                   [samierinas]

[turas]                             [turās].

Dažādu galotņu pastāvēšana vienās un tajās formās ir par cēloni tam, ka šīs galotnes bieži tiek jauktas. Biežāk vispārina garo galotni.

nepareizi                         pareizi

[pētiju]                              [pētīju]

[dabuju]                            [dabūju]

[pētijums]                         [pētījums]

[gadijums]                        [gadījums]

 

VINGRINĀJUMI