Tildes Datorvārdnīca

Angļu - latviešu - angļu datorvārdnīca ir datorprogramma, kas palīdz ātri un vienkārši tulkot kādu vārdu vai izteicienu. Vārdnīca pamatā paredzēta tulkošanai no angļu uz latviešu valodu, taču lieti noder arī tulkošanai no latviešu uz angļu valodu.

Vārdnīca ir neaizstājams palīgs visiem, kam nākas saskarties ar angļu tekstiem. Kāds var jautāt, kāpēc gan vajadzīga datorvādnīca, ja daudzas dažādas vārdnīcas jau ir izdotas drukātā formā? Atbilde vienkārša - lai atbrīvotos no apnicīgās vārdnīcas šķirstīšanas un padarītu tulkošanu ātru un patīkamu.

Angļu - latviešu - angļu datorvārdnīca ietver:

Programmas iespējas

Šī vārdnīca ir domāta plašam lietotāju lokam. Tās pamatā ir mūsdienu angļu literārās un sarunvalodas leksika, kā arī ietverti aktuāli sabiedriski politiskie, zinātnes, tehnikas, sporta, medicīnas termini.

Datorvārdnīcas lietošana ir diezgan vienkārša, taču, lai varētu izmantot visas tās iespējas, vajag izlasīt arī tās aprakstu. Tulkojot izmanto datorvārdnīcas pamatlogu. Tulkojamo vārdu var ievadīt gan no tastatūras, gan izmantojot logā attēlotos burtu taustiņus, gan arī izvēlēties no vārdnīcā pieejamo vārdu vai izteicienu saraksta (browser) vai arī no vēstures (konkrētā tulkošanas reizē tulkoto vārdu saraksta). Tulkošanas virziens arī ir maināms ļoti vienkārši, piespiežot tam paredzētu pogu pamatloga augšējā daļā. Ievadot tulkojamo vārdu tam paredzētajā lodziņā, automātiski browser logā (ja tas ir iestādīts kā aktīvs konkrētā brīdī) tiek parādīts ievadītajiem simboliem atbilstošais pirmais pieejamais vārds alfabēta kārtībā. Ja vēlaties tulkot tieši šo vārdu vai izteicienu, atliek tikai uz tā uzklikšķināt.

Tiek parādītas visas tulkojamā vārda nozīmes, sadalītas pa vārdšķirām, un atsevišķi iespējams aplūkot arī visus vārdnīcā pieejamos izteicienus, kuros iesaistīts konkrētais vārds, un to tulkojumus. Vārdiem angļu valodā tiek piedāvāta arī izruna. Tulkojumu iespējams skatīt divos veidos - tabulārajā un šķirkļa skatījumā. Tabulārais skatījums paredz tulkojuma attēlošanu tabulas veidā: kreisajā joslā tiek attēlotas visas konkrētā vārda tulkojuma vārdšķiras, bet blakus - labajā joslā - tiek attēloti tulkojumi, izruna, vārda tips, lietojums, nozare un vārdnīca, no kuras ņemts šis tulkojums. Iezīmējot kādu no vārdšķirām kreisajā joslā, blakus tiek attēloti tikai šai vārdšķirai piederošie tulkojumi. Tabulārais skatīšanās veids ir ļoti ērts. Šķirkļa skatījums vairāk līdzinās veidam, kā tulkojumi attēloti iespiestajās vārdnīcās. Dažiem vārdiem datorvārdnīca piedāvā arī izrunu skaņas veidā (tādā gadījumā datoram vajadzīga skaņu karte).

Interesanta iespēja ir apgrieztais tulkojums, tas ir, iezīmējot kādu kādu tulkojumu un nospiežot tulkošanas virziena maiņas pogu, datorvārdnīca maina tulkošanas virzienu un iztulko iezīmēto vārdu jeb tulkojumu, bet kā iezīmēts tiek parādīts vārds, kas tika tulkots sākotnēji. Piemēram, tulkojot vārdu stiprs angļu valodā, iegūstam vairākus tulkojumus: full-bodied, high-proof, nappy, intense u.c. Tagad, iezīmējot kādu no tulkojumiem, piemēram, vārdu intense, un nospiežot tulkošanas virziena maiņas pogu, vārdnīca iztulko vārdu intense un kā iezīmētu attēlo tulkojumu stiprs.

Iespējamās problēmas un risinājumi