PASAULES VALODAS UN TO KLASIFIKĀCIJA

Pasaulē runā vairāk nekā 3000 valodas. Precīzi noteikt valodu skaitu nevar, jo līdz šim visas pasaules valodas vēl nav apzinātas un aprakstītas un bieži ir grūti noteikt, vai tā ir atsevišķa valoda vai tikai kādas valodas dialekts. Valodu klasifikācijas uzdevums ir sagrupēt valodas zināmās grupās un padarīt valodu daudzveidību vieglāk pārredzamu. Kā ģeogrāfija mums palīdz orientēties zemes rajonos, tā valodu klasifikācija dod iespēju orientēties valodās un tātad arī tautās.

Valodu ģenealoģiskā klasifikācija

Valodu tipoloģiskā klasifikācija

Dzīvās un mirušās valodas

Mākslīgās valodas