VĒSTURISKĀ PATSKAŅU MIJA jeb ALTERNĀCIJA

 

Par patskaņu miju sauc tādas skaņu pārmaiņas, kad dažādos no vienas saknes atvasinātos vārdos sākotnējā patskaņa vietā stājas kāds cits patskanis vai divskanis.

Piemēram:

zeļu – zēlu – zaļš – zāle; bīties – biedēt – baidīt.

 

Tālā senatnē (indoeiropiešu pirmvalodā) ir pastāvējuši zināmi skaņu likumi, kuru iedarbība ir noteikusi kā pašas patskaņu maiņas, tā arī nospraudusi stingras robežas, ar kādiem citiem patskaņiem vai divskaņiem zināmais patskanis var mainīties.

Tie fonētiskie likumi, kas nosacīja šo patskaņu miju, laika gaitā ir zuduši, bet no kādas vienas saknes atvasināto vārdu vai arī formu tipos ir nostiprinājušies noteikti patskaņi vai divskaņi, kas vēl tagad norāda uz kādreizējo patskaņu miju.

Šī patskaņu mija, kas tagad ir sastopama no vienas saknes atvasinātajos vārdos, nav atkarīga no mūsdienu valodas fonētiskajiem likumiem.

 

Izšķir trīs patskaņu mijas rindas.

1)  i - rinda

Patskanis i, ī (ij) var mīties ar ie, ei, (ej, ēj) un ai.

i ī (ij) ie, ei (ej,ēj) ai
stiga   steigt staigāt
  smīdināt smieties, smejot smaidīt
likt   lieku  
  līt, lija liet, leju, lēju laistīt

 

2) e - rinda

Šaurais un platais e mijas ar šauro vai plato ē, ar a, ā un divskani o, bet, ja aiz saknes tieši seko r, l, m, n, - arī ar i.

e ē a ā o i
plešu plētu plats plātīt    
mest mētāt pamats

atmata

     
velt vēlu valstīt vaļāties   viļāt
ņemt ņēmu     noma  

 

3) u - rinda

Patskanis u mijas ar ū (uv) un au (āv).

u ū (uv) au (āv), o (uo)
kust kūst kausēt
pludināt plūst plosts
  žūt, žuva žaut

žāvēt

just jūtu jaust

Šī informācija Tev var noderēt, vingrinoties vārda sastāva noteikšanā, īpaši vērojot vārda saknes maiņu, kas radusies vēsturiskās patskaņu mijas rezultātā.

Vingrinājumi: