VĒSTURISKAIS LĪDZSKAŅA ZUDUMS

 

Noteiktās gramatiskās formās līdzskaņu [s] un ] priekšā zūd līdzskaņi [t], [d], [s] un [z].

 

1. Šis zudums līdzskaņa [s] priekšā visbiežāk sastopams īstenības izteiksmes vienkāršajā tagadnē I konjugācijas darbības vārdos, ja to sakne beidzas ar [t], [d], [s] vai [z] un ja to tagadnes formas veido ar piedēkli -st-.

Piemēram: kalta - kalt-stu - kalstu (zūd t)

plūda - plūd-stu - plūstu (zūd d)

za - lūz-stu - lūstu (zūd z)

gaisa - gais-stu - gaistu (zūd s)

 

2. Līdzskaņi [t], [d], [s], [z] zūd arī no tagadnes celma atvasinātajās formās.

Piemēram:

za - lūz-st-u - lūstu (zūd z)

- jālūz-st - jālūst (zūd z)

- lūz-st-ošs - lūstošs (zūd z)

klīda - klīd-st-u - klīstu (zūd d)

- jāklīd-st - jāklīst (zūd d)

- klīd-st-ošs - klīstošs (zūd d)

 

3. Līdzskaņu [t], [d], [s], [z] zudums [š] priekšā sastopams lietvārdos ar izskaņu -šana, ja tie atvasināti no I konjugācijas darbības v., kam sakne beidzas ar [t], [d], [s], [z].

Piemēram:

kalta - kalt-šana - kalšana (zūd t)

klīda - klīd-šana - klīšana (zūd d)

za - lūz-šana - lūšana (zūd z)

 

4. Īpaša uzmanība jāpievērš darbības vārdu lūzt, birzt, milzt pareizrakstībai. Šo vārdu formu rakstību var salīdzināt ar vārda nirt rakstību: ja nirt formā ir [s], tad vārdu lūzt, birzt, milzt attiecīgajā formā arī rakstāms s, pārējos gadījumos rakstāms z.

Salīdzini!

nir

s

t

 

s

t

nir

s

tot

 

s

tot

jānir

s

t

 

jālū

s

t

nir

s

ti!

 

s

ti!

nir

s

tošs

 

s

tošs

nir

s

tot

 

s

tot

nir

s

tam

 

s

tam

nira lūza (pagātne)

nirt lūzt (nenoteiksmē)

nirtu lūztu (vēlējuma uzt.)

nirdams lūzdams (divdabī)

 

Vingrinājumi