1.vingrinājums. Atbilstoši paraugam veidojiet vārdu pārus, lai tie atšķirtos ar divskani!

Paraugs:            diena - daina

                         d-na       st-pa         -ga       r-t        -st

                         l-ks         z-ds          l-pa         k-ks     s-si

                        t-sa        l-zīt           l-va     -va    -kša

                          -za         t-va      s-va     -la     tr-ks

                        k-st       -dze      gr-za          m-gs

 

Atbilde

 

2. vingrinājums. Lasi teikumus! Pievērs uzmanību burta o izrunai! Izraksti vārdus, veidojot stabiņus atbilstoši paraugam!

Paraugs:

[o]    [ō]    [ou]

....     ....    šoruden

1. Šoruden Oskars un Hugo bija nolēmuši ar lielu, platu plostu doties ceļojumā pa Daugavu.

2. Lai nesabojātu labo omu, viņi visu rūpīgi pārdomāja.

3. Ceļa somā ielika visu to, kas nepieciešams komfortam, pat jauno radio un fotoaparātu ar objektīvu.

4. Novēlam omulīgu ceļojumu!

Atbilde

                               

3. vingrinājums. Noraksti tekstu, liekot nepieciešamās pieturzīmes! Pasvītro vārdos divskaņus!

No visiem ziediem vislaipnākais man vienmēr licies rimtīgi mazais bet spēcīgi smaržojošais liepu zieds. Un no visām laipām visjaukākā liepu lapu laipa ko novij cilvēku laipnība. Pats vārds ,,laipnība’’ liego glāsmaino l skaņu atgādina gludi glaudīgo liepu lapu. Un latvietis zina ka liepu lapu laipa nav domāta praktiskiem nolūkiem ar siena vai bekona vezumu pāri tādai laipai nevar braukt tā ir tilts kas ved no cilvēka sirds uz otra cilvēka sirdi.

Strīdi mūsu dzīvi piebārsta ar dadžiem. Kas prot savērpt laipnības liepu lapu laipu tas strīdā paliek uzvarētājs. Taisnība ir tam kas citiem der par paraugu bet sargājieties to uzbāzīgi rādīt! Pārākums ir jāslēpj laipnā pazemībā kā liepa savus medainos ziedus slēpj zaļā lapotnē. Lai rupjo cilvēku atbruņotu vislabākais paņēmiens ir uz lamuvārdiem atbildēt ar laipnību tad lamātājs ievilksies savā eža kažokā atteiksies no tālākā uzbrukuma.

(Pēc Z.Mauriņas.)

Atbilde

 

4. vingrinājums. Pabeidz visus trīs stabiņus!

[o]        [ō]      [uo]

roks    

...                              

opera   

...

osta

...

sports, mols, ovāls, autors, solo, okeāns, moka, novembris, avots, oga, poza, doma, poga, zona, sols, otrdiena, loto, ola, oda, roka

Atbilde  

                 

5. vingrinājums. Sameklē uzskaitītos lietvārdus vārdnīcā, noskaidro to nozīmi! Grupē dotos vārdus divos stabiņos, kuros no tiem ir lietojams divskanis o, kuros patskanis o?

Pols, boikots, avots, solo, ola, imports, sols, olīva, ogle, jods, ozols, roka, opera, doma, diskotēka.

Atbilde

                

6. vingrinājums. Sadali vārdus zilbēs! Pasvītro minētajos vārdos divskani !

Baseins, neiznākt, neitrāls, peizāža, boikots, egoists, klients, pietiek, pietāte, pacients, hieroglifi, orientēt, orientieris, higiēna, taifūns, sairt, maiss, muita, altruists, intuitīvs, mozaīka, duets, triumfs, viadukts, riepa, reimatisms.

Atbilde

 

7.vingrinājums. Pasvītro dotajos vārdos garo patskani o ar vienu svītru, divskani o - ar divām!

Epizode, epopeja, eposs, flora, flote, glikoze, hokejs, komēdija, komiķis, komēta, Madona, oma, oda, ozons, ovāls, perons, persona, poza, pozēt, pozitīvs, robots, sezona, stadions.

Atbilde

 

8. Pasvītro divskaņus! Izraksti vārdus, kuros divskaņu nav!

saulīte            draudzība             tēvocis

opera             svētdiena              ceļotājs

sveiciens        pliukšķis                koris

solists            puika                      paildzināt

lielisks          ainava                    ieveidot

Atbilde

 

9. vingrinājums. Atšifrē dotos sakāmvārdus! Tajos izlaisti patskaņi un divskaņi, ievieto tos! Liec arī nepieciešamās pieturzīmes!

1. M-zs c-n-t-s g-ž l-l- v-z-m-.

2. K- m-ž-  s-c t-  sk-n.

3. R-t- st-nd- z-lts m-t-.

Atbilde

 

10. vingrinājums. Izlasi uzmanīgi dotās tautasdziesmas! Izraksti tos vārdus, kuros ir divskaņi! Aiz izrakstītajiem vārdiem iekavās nosaki skaņu un burtu skaitu!

Es savos bāliņos                                     Divas vien mēs māsiņas,

Ilgas dusmas neturēju:                          Kur mēs mīļi dzīvojam!

Vienu vārdu ļaunu teicu,                       Krustiem auga zelta zīle,

Otru labu atbildēju.                               Kur mēs abas staigājām.

Atbilde

 

11. vingrinājums. Pasvītro dotajos vārdos burtus, kas apzīmē divskaņus!

Boikots, egoisms, saime, pasažieris, paijāt, orientēšanās, sairt, paeglis, iniciatīva, paildzināt, pacients, triumfs, smuidrs, cieniņš, saulīte, ziemciete, meita, kalpone, ausma, pļauka, priekšnieks, trieciennieks.

Atbilde

 

12.vingrinājums. Dali stabiņos vārdus, kuros burts o apzīmē divskani un kuros patskani!

Mols, soma, novembris, kosmoss, radio, pote, rosme, novele, loze, posms, ovāls, olekts, ogleklis, Portugāle, miljons, solfedžo

Atbilde

 

13. vingrinājums. Izlasi dotos vārdus! Sakārto tos trīs stabiņos: ar divskani o, ar īso patskani o un garo patskani o!

Soma, Olga, roka, roks, skola, Imants Kokars, Kolka, zīmogs, ābols, solo, Soči, autors, sola, anonīms, akrobāts, domas, abonēt, osis, avots, Mikelandželo.

Atbilde

 

14. vingrinājums. Meklē vārdos divskaņus un pasvītro tos!

Kamene, zebiekste, žebērklis, vēdzele, zemnīca, vējains, tvēriens, tētiņš, tēvija, trešais, mēle, ķēde, sēņot, stērste, drēbnieks, sveķot, plēnes, neļķe, režģis, teļš, nedēļa, mērķis, pavediens, neatkarība, pretrunas, pēcnācējs, skatuve, negaiss, sektors, zibēt, zebra, vērīgs, slēpes, jeb, vēziens, dejot, nedalāms.

Atbilde